Началник „Котелен цех"

Razgrad, Bulgaria | Топлофикация - Разград АД | Full-time

Apply

„Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз, с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия. Компанията търси за своя екип отговорен специалист за позиция Началник "Котелен цех".

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Организира работата на Цех „Котелен“, съгласно нормативните изисквания;
  • Осъществява и координира връзки между отделните звена при производство на ел. и топлоенергия;
  • Организира производствени графици;
  • Организира посменен режим на работа на персонала в Цех „Котелен“;
  • Изготвя справки, отчети и други документи, съгласно нормативните изисквания.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Образование – висше техническо образование със специалност „Топлотехника“ или други сходни;
  • Професионален опит – три години стаж на ръководна длъжност по специалността;
  • Компютърна грамотност – отлични умения за работа с MS Office;
  • Езикова подготовка - ще се счита за предимство;

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.